Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van: Kiddiez & Co


Onderstaand tref je alle artikelen aan, die in onze Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden staan. Door op de onderstaande linkjes te klikken kom je snel op het onderwerp dat je zoekt.

Artikel 1. Definities

1.1 Kiddiez & Co is een fysieke en online winkel in merkkleding voor baby's en kinderen, welke op onze bezoekadressen (Sint Annaplein 24 K, 5111 CA te Baarle-Nassau, Dalempromenade 34, 5035 KL te Tilburg en Hilverstraat 46 5081 AV te Hilvarenbeek) en via www.kiddiezenco.nl kan worden bezocht. Tevens verzorgen wij kledingparty’s bij de consument aan huis. Alle activiteiten worden samengevat onder de noemer Kiddiez & Co.

1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behorende bij de internetactiviteiten van www.kiddiezenco.nl zijn in overeenstemming met de in samenwerking met de Consumentenbond opgestelde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en de Gedragsregels Thuiswinkelwaarborg van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.
Deze voorwaarden en gedragsregels staan vermeld op de website www.thuiswinkelwaarborg.nl.
De gestelde voorwaarden gelden ook voor aankopen in de fysieke winkel en bij kledingparty’s.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.kiddiezenco.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. De gestelde voorwaarden gelden ook voor aankopen in de fysieke winkels en bij kledingparty’s.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. De gestelde voorwaarden gelden ook voor aankopen in de fysieke winkels en bij kledingparty’s.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kiddiez & Co worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kiddiez & Co ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod in onze winkel / op een kledingparty / op onze website. Kiddiez & Co is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.

4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland en België bedragen € 4,95. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland en België is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land. U kunt deze per email bij ons opvragen.

4.3 Kiddiez & Co kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.

a) iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING (Postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor online betalingen worden géén extra kosten berekend.
Indien u betaalt met bovengenoemde betaalmethodes zal de verwerking van de betaling verlopen via de Internetkassa van Triple Deal (of onder haar nieuwe naam DOCdata Payments).

b) In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank dient uw betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum door Kiddiez & Co te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.

5.2 De klant geeft Kiddiez & Co toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.4 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Kiddiez & Co.

Artikel 6 Niet voorradig / leverbaar na bestelling

Indien een artikel na bestelling onverhoopt niet voorradig of leverbaar blijkt te zijn, is Kiddiez & Co hiervoor niet aansprakelijk. Kiddiez & Co kan in dit geval niet worden verplicht tot levering van goederen. Kiddiez & Co zal haar uiterste best doen alsnog voor levering zorg te dragen / een passend alternatief te bieden, maar kent hiertoe geen verplichting. Wanneer de klant de bestelling reeds betaald heeft, zal Kiddiez & Co voor terugbetaling zorgdragen binnen een termijn van 14 dagen.

Artikel 7. Bezorging

7.1 Kiddiez & Co streeft ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Kiddiez & Co echter niet verplicht.

7.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

7.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Kiddiez & Co zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

7.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Kiddiez & Co verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 9. Retourneren van artikelen

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geretourneerd worden. Na goede ontvangst van de geretourneerde goederen conform de vastgelegde procedure, wordt u geld teruggestort op een door u aan te geven rekening.

9.1 Artikelen, die u bij www.kiddiezenco.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd mits:

 • Deze artikelen binnen uiterlijk 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via een email aan Kiddiez & Co. Na aanmelding van uw retour ontvangt u per e-mail informatie over de te volgen procedure als bijv. verpakken en de wijze van retourneren alsmede een Retournummer. Zonder dit nummer (deze moet duidelijk zichtbaar op de buitenzijde vermeld staan) wordt de zending niet geaccepteerd en retour afzender gestuurd.
 • De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden teruggezonden.
 • Artikelen die u met een korting van 50% of meer heeft gekocht mogen uitsluitend geretourneerd worden conform artikel 12.
 • De artikelen, welke voor retournering aangemeld zijn (binnen 7 werkdagen na ontvangst, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling op ons bezorgadres aan ons teruggezonden zijn.

Voor artikelen gekocht in de fysieke winkel geldt:
Ruilen kan binnen 7 dagen in onze winkels in Baarle-Nassau, Tilburg of Hilvarenbeek. Niet goed, is geld terug (mits kaartjes nog aan het kledingstuk, niet gedragen en niet gewassen)., een tegoedbon, of omruilen voor een ander artikel.

Voor artikelen gekocht op een kledingparty geldt:
Ruilen kan binnen 7 dagen in onze winkel in Baarle-Nassau, Tilburg of Hilvarenbeek of middels een mail naar ons emailadres. Wij zullen de kleertjes dan ophalen / omruilen bij de gastvrouw. Niet goed, is geld terug (mits kaartjes nog aan het kledingstuk, niet gedragen en niet gewassen), een tegoedbon, of omruilen voor een ander artikel.

9.2 Kiddiez & Co accepteert uitsluitend retourneringen die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Ruilingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

9.3 De kosten van de verzending van een retournering zijn voor uw eigen rekening.

9.4 Uw retournering zal na aanmelding én na ontvangst van de goederen per e-mail bevestigd worden. Het bedrag van de ruiling wordt door ons gecrediteerd middels terugstorting op een door u aan te geven rekening.

9.5 Voor het binnen Nederland en België terugzenden van de voor retournering aangemelde kleding geldt:

 • Terugsturen via TNT Post / De Post naar het postadres van Kiddiez & Co. Adresseer de zending conform instructies en bied de zending z.s.m. aan bij een postkantoor of servicepunt van TNT Post / De Post. Bij de afgifte ontvangt u evt. een verzendbewijs met daarop een barcode, bewaar dit verzendbewijs totdat uw retour door ons verwerkt is en u een emailbevestiging heeft ontvangen. Met het crediteren van de goederen zal NIET uw verzending gecrediteerd worden.
  Uw retourgoederen dienen op de buitenzijde van de verpakking, duidelijk zichtbaar voorzien te zijn van een retournummer.
  Zonder dit retournummer wordt de zending niet geaccepteerd en retour afzender gestuurd.
 • Zorg voor voldoende frankering bij het versturen per reguliere post. Retourzendingen dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Indien u uw zending niet (voldoende) frankeert, brengen wij u administratiekosten à € 4,95, in rekening én tevens de kosten welke ons door TNT Post / De Post in rekening gebracht worden voor het bezorgen van ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen (vanaf € 14,00). Indien u uw zending niet (voldoende) frankeert, betekent dit dat deze kosten minimaal € 18,95 zullen bedragen. Deze kosten zullen ingehouden worden op de creditnota van de voor ruiling aangeboden artikelen.

In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw ruiling exact te worden gevolgd.

Artikel 10. Klachten

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling

10.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. telefonisch contact (op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur) met ons op te nemen of een e-mail sturen aan Kiddiez & Co.

Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 10.3 beschreven.

Klacht met betrekking tot kwaliteit van het/de artikel(en)

10.2 Uiteraard kan het voorkomen dat de kwaliteit van een kledingstuk na een periode van gebruik niet (meer) aan uw verwachting voldoet, bijvoorbeeld het kledingstuk vertoont na kort gebruik extreme slijtage of u constateert dat het artikel niet mooi blijft in de was.

De garantietermijn op de kleding is 6 maanden na ontvangst van de kleding. Uiteraard is deze garantie uitsluitend van kracht bij een normale frequentie van dragen en wassen. Daarnaast dient de redelijkerwijs te verwachten levensduur van het betreffende kledingstuk ook 6 maanden te zijn. Op ritsen wordt geen garantie gegeven.

De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.

Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U kunt op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen aan Kiddiez & Co.

10.3 Voor het binnen Nederland en België terugzenden van de voor retournering aangemelde kleding geldt:

  • Terugsturen via TNT Post / De Post naar het postadres van Kiddiez & Co. Adresseer de zending conform instructies en bied de zending z.s.m. aan bij een postkantoor of servicepunt van TNT Post / De Post. Bij de afgifte ontvangt u evt. een verzendbewijs met daarop een barcode, bewaar dit verzendbewijs totdat uw retour door ons verwerkt is en u een emailbevestiging heeft ontvangen. Met het crediteren van de goederen zal eveneens het geldende posttarief van uw verzending gecrediteerd worden met een maximum van € 5,00.
   Uw retourgoederen dienen op de buitenzijde van de verpakking, duidelijk zichtbaar voorzien te zijn van een retournummer. Zonder dit retournummer wordt de zending niet geaccepteerd en retour afzender gestuurd. Dit retournummer ontvangt u per email van Kiddiez & Co.

 • Zorg voor voldoende frankering bij het versturen per reguliere post.
  Retourzendingen dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Indien u uw zending niet (voldoende) frankeert, brengen wij u administratiekosten à € 4,95, in rekening én tevens de kosten welke ons door TNT Post / De Post in rekening gebracht worden voor het bezorgen van ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen (vanaf € 14,00). Indien u uw zending niet (voldoende) frankeert, betekent dit dat deze kosten minimaal € 18,95 zullen bedragen. Deze kosten zullen ingehouden worden op de creditnota van de voor ruiling aangeboden artikelen.

In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw ruiling exact te worden gevolgd.

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

Artikel 11. Annulering van uw bestelling

Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden of doorgestuurd naar ons magazijn, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan Kiddiez & Co. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Kiddiez & Co het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen op het door u aan te geven rekeningnummer.

Artikel 12. Herroepen

12.1 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Kiddiez & Co crediteert in dit geval ook de reeds in rekening gebrachte kosten voor de levering op het bezorgadres.

12.2 Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met Kiddiez & Co. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

12.3 Uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres dient de kleding teruggestuurd te worden voor rekening van de klant. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Kiddiez & Co plaats.

12.4 Het recht op herroeping vervalt om het moment dat niet volledig aan alle voorwaarden van artikel 12 wordt voldaan. In dit laatste geval zal uw terugzending dan beschouwd worden als een retournering conform artikel 10 van onze voorwaarden.

Artikel 13. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Kiddiez & Co, dan wel tussen Kiddiez & Co en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Kiddiez & Co, is Kinderkleding.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid
van Kiddiez & Co.

Artikel 14. Overmacht

Kiddiez & Co heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Kiddiez & Co gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van € 25,00 klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070-3105310. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

15.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

15.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:

 • zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
 • zullen Kiddiez & Co en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 16. Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Kiddiez & Co.

© Kiddiez & Co 2019 Powered by SW-Retail Winkelautomatisering. All rights reserved